Info om tävlingen

Information gällande sommaren evenemang hos oss på Drivecenter.

 

Hur det kommer att bli med sommaren evenemang är i nuläget för tidigt att uttala sig om. I nuläget jobbar vi med och hoppas att det ska kunna genomföras. Under rådande omständigheter följer vi löpande vad Regeringen och Folkhälsoinstitutet tar för beslut och riktlinjer. Den närmaste framtidens utveckling i Sverige och omvärlden kommer att avgöra hur besluten tas.

Våra aktiviteter som mindre events och utbildningar fortlöper och går under regeln mindre folksamlingar ( max 500 personer).

Vi håller information och utbildningar i lokaler där vi kan sära på deltagarna så att de sitter glesare än normalt. Lokaler och fordon rengörs noggrant och i tätare intervaller.

Gällande biljettförsäljningen av Midnattssolsloppet stänger vi den tills vidare och öppnar upp direkt vi vet om arrangemanget går att genomföra.

Vi måste nu alla hjälpas åt i bekämpningen av viruset och hoppas att det så snart som möjligt vänder till positiva signaler och information om ett förbättrat läge.

2020-03-23

// Personalen på DCA

Tävlingsklasser

Porsche Carrera Cup – STCC – Formula Nordic – Legendscup

Läs mer

Program

Program läggs ut när det fastställts.

Läs mer